Sadenice lesných drevín

Každoročne produkujeme sadenice lesných drevín, určených na zalesňovanie holín po ťažbe v lesných porastoch. K odberu sú spravidla na jar a na jeseň, predpokladom obojstrannej spokojnosti je však včas zaslaná objednávka. Začiatok odberu v jarnom období je 15.3. a v jesennom období 1.10.. Objednávka by mala byť zaslaná vždy s dvojmesačným predstihom pred začiatkom odberu. Vo väčšine prípadov dodávame sadenice lesných drevín formou zjednodušeného triedenia, t.j. od 25 do 40 cm fyziologickej výšky sadenice. Každému zákazníkovi ponúkame možnosť prepravy sadeníc, čo najbližšie k zalesňovaným porastom. O cene prepravy rozhoduje celkové odobrané množstvo sadeníc, terén a prepravná vzdialenosť.

Našu pozornosť venujeme hlavne týmto drevinám:

Smrek obyčajný ( Picea abies ) - pestovaný na minerálnej pôde technológiou 2/2, dodávaný v 50 kusových viazaniciach

Buk lesný ( Fagus sylvatica ) - pestovaný na minerálnej pôde technológiou 2/0, prípadne 2/2, dodávaný v 50 kusových viazaniciach

Borovica lesná ( Pinus sylvestris ) - pestovaná na minerálnej pôde technológiou 2/0, prípadne 2/1, dodávaný v 50 kusových viazaniciach

Smrekovec opadavý ( Larix decidua ) - pestovaný na minerálnej pôde techmológiou 2/0, dodávaný v 50 kusových viazaniciach

Dub zimný ( Quercus petraea ) - pestovaný na minerálnej pôde technológiou 2/0, dodávaný v 50 kusových viazaniciach

 

Objednávky sadeníc na e-mail: sadenice@forestprogress.sk