Lesné dreviny Bytča - FOREST progress s.r.o.

FOREST progress s.r.o., lesné dreviny Bytča, Vám ponúka komplexné služby v oblasti lesníctva, od sadeníc až po obnovné ťažby. Zaoberáme sa predajom nevyhnutného materiálu pre lesníctvo a nákupom lesných produktov. Firma bola založená v roku 2005, ale v odbore pracujeme už od roku 2001. Sme výrobno-obchodná spoločnosť, zabezpečujúca svoje úlohy vlastnými trvalými zamestnancami, prípadne živnostníkmi. Máme 18 stálych zamestnancov a 12 sezónnych, pracujúcich na dohodu. Nemáme žiadne podlžnosti voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni ani zdravotným poisťovniam, splatnosť našich záväzkov garantujeme do 30 dní.       

Naše úlohy zabezpečujeme prostredníctvom pracovníkov s maximálnou možnou odbornosťou, podloženou predpísanými osvedčeniami a certifikátmi.

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť Forestprogress, s.r.o.realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní, nákupea zavedení do prevádzky nových technologických zariadení, ktoré vďaka svojim parametrom budú ponúkať širšie spektrum možností pre výrobu drevených masívnych priemyselných EKO panelov.

Názov projektu: Výroba drevených masívnych priemyselných EKO panelov ako rozšírenie výroby Forestprogress, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu: Rast konkurencieschopnosti spoločnosti ForestProgress, s.r.o. rozšírením výroby o drevené masívne priemyselné EKO panely a budovaniepozície stabilného výrobcu zhodnocujúceho prírodné zdroje s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj.

Operačný program: Výskum a Inovácie - www.opvai.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

Súbory na stiahnutie